selamat datang di gumelar.blogspot.com

Jumat, 20 Juni 2014

gajakaa ananaja ajajajanj

Rabu, 31 Juli 2013

Pesta Rakyat Gumelar 2013

Segera hadir!!!

Acara terbesar tahun ini, GUSASE ORGANIZER mempersembahkan acara yang mengangkat Keragaman dan Potensi di wilayah Kecamatan Gumelar 
"Pesta Rakyat Gumelar 2013 Part 3 !!"
Di tahun ketiga penyelenggaraan Pesta Rakyat Gumelar tahun ini menampilkan beragam acara dan hiburan


 •  Bazar dan Pameran Produk Lokal Kec. Gumelar
 •  Donor darah
 •  Khitanan massal
 •  Kesenian Modern
 •  Kesenian Tradisional
 •  BMX Freestyle
 •  Soft Parade band Akustikan
 •  Jalan Sehat Berhadiah Sepeda Motor
 •  Gusase Kids (Lomba Untuk anak-Anak) 
 •  Kicau Mania/ Lomba Kicau Burung
 •  Panggung hiburan rakyat
 •  Pasar Malem


Kunjungi dan saksikan acaranya Mulai Tanggal 19 Agustus s/d 25 agustus 2013 Tempat di Lapangan Depok Desa Gumelar !!!


@Info Pendaftaran Peserta Pameran dan Pengisi Acara :
 FB_ wizteguh nugroos HP 0858 6888 0888

Senin, 06 Mei 2013

eRRamm..!!


Sumuk Ora kringeten..

Nah kie sing lewih penting maning, angger bar coblosan, sing marakna gubes toli anggrer wis mulai penghitungan, angger esih ning lapangan tempat pencoblosan kue olih surak-surak jan kaya pantese ana gempa toli melasi karo sing lagi kalah, wis lagi kalah de suraki, de iwi-iwi, de wadani!!

Marakna sing kalah emosi, sing menang togas tages sing kalah jaaan...ora bisa mrenges!! Jane ya anu wajar sing menang pada ngrayakna kemenangan angger esih ning nggon coblosan tah, sing jane rawan senggolan lan gesekan toli angger  wis balik ngumah esih pada ibing-ibingan karo ngenyeki sing kalah, kue marakna panas, marakna banyu anget dadi umeb ya ari kedadiane kur  de plintir godege tok, angger ngosi adu kepel apa ora nyonyor?? Sing rugi kabehan angger ngasi urusan karo pulisi, rugi wektu, rugi tenaga, ya ari ora kadu tuku rokok dewek apa ora rugi duit?? Sing kadune wektu nggo kerja, nggo nyambut gawe malah ketungkul ngurusi ngalor-ngidul sing kadu nyuda duit ning dompet, rugi..pokoke rugi...

Mulane sedulur mayuh pada sing dewasa, pada sing mahami apa kue arti demokrasi, beda pilihan olih tapi aja ngasi terus dadi musuhan, warung ora de tukoni, sedulur ora de takoni, dalan pada de pepeti, tukang ojeg ora de boncengi!!

Sekie de pikir maning jane anu pada mbelani apa?? Sing menang ya kur marem krasa menang jog-joge ya anu ora arep dadi apa-apa, sing kalah ya angot pisan donge kondangan temen tah nggolet isi amplop ning dompete dewek, udu ning dompete calon lurah apamaning dompete botoh, bocah nom ya temen-temen tah kadu nggoseki bentinge biyunge angger cangkeme krasa kecut.

Mayuh sing kene ngarep angger ana Pilkades pada aja ece-ecean, aja pada panas-panasan, aja gontok-gontokan, sing aso bae sing kalem bae, sedulur aja pedot, kanca aja pada kewel, batir aja pada musuhan. Eman-eman tenagane, eman-eman pasedulurane, eman-eman...mbathi-mbathi sumuk ora kringeten...eRRamm!!

by : Wizteguh nugroos

Sabtu, 04 Mei 2013

Erram...


eRrAmm..!!

Unggal arep ana coblosan Kepala desa utawa lurah nang ndi bae termasuk ning Gumelar , mesti suasanane dadi anget,rame,wong pada ngalor ngidul liwud nggoleti sing jenenge biting,kabeh-kabeh de akoni sedulur,kabeh-kabeh nudokna calon sing kadu de dukung mbari ngomong lan mbukaki apa bae keapikan sing tau de lakoni ding calone dewek cara basa kerene ya Promosi.

Rakyat jelata kaya raja pengrasa,kabeh wong pada takonan,kabeh wong pada dolan maring umaeh. Sing biasane wong preyayi ora gelem celak-celuk maring wong bleketer,siki pada gelem glaukan nyeluki wong pinggiran, sing biasane juragan lemah ora tau gelem ngguyu acan maring kaum buruh, siki rosa nemen goli nyeluk wong tukang ngileni wangan.

Kue fenomena nek Pilkades esih madan adoh tanggale, nek wis madan perek selot katon pilihane,selot katon etungan calon biting,tim sukses masing-masing calon utawa botoh selot ngerucutna etungan pendukunge endi sing melu deweke endi sing melu liane wis kecatet ding tukang cek (ceker), biasane estimasi perhitungan calon biting de cek langsung unggal umah.

Nah angger wis butul ngeneh wis mulai katon sapa sing pendukunge calon A,sapa pendukunge calon B, angger wis kaya kie biasane mulai terjadi gesrekan,wis mulai mbedak-mbedakna tongkrongan,wis mulai gawe rubungan dewek dewek.

Suasana selot panas, wong sing ora sejalan pating plengos,pating japrut jane ya anu dasar raine wagu kaku jeger njepaprut kaya lap kanebo garing..hehehe....sing rumangsa due kuli, nek ora pada pilihane karo deweke ya de pecat, tukang nggarap sawah nek ora gelem melu pilihane sing due sawah ya kon gantung pacul liren olih nggarap sawah,supir sing ora manut karo sing due mobil kon balik nglanthung.

Kie angger kaya kie jane kepriwe olih nyikapi,jere sing jenenge pilihan kue bebas, ora nana paksaan,jenenge ge demokrasi, tapi kenyataane akeh sing ngalami paksaan kaya ning duwur mau, ya ari sebatas ngajek tok si olih-olih bae tapi wis ngasi ngancam dalan pangan, wis ngasi urusane kue karo isen-isen weteng..eram !!! …   tu bi kontinyu…


By :wizteguh nugroos